Et al., evoluce značky Metalmobil, vyrábí sedačky a stolky pro komunitní a agregační prostory: vysoce kvalitní řešení, navržená tak, aby zlepšila životní styl lidí a jejich vztah k prostoru, který obývají.

https://www.et-al.it/en/collections